There are a lot of flash templates .
Dane kontaktowe

SM "MAROKAŃSKA"
ul. Afrykańska 3
03-966 Warszawa
email: sm@sm-marokanska.pl

Tel. biuro: 22 468 07 51,
biuro kom. 798 660 069

Prezes Zarządu
kom. 798 923 373


Odbierz bezpłatny zestaw torebek do sprzątania psich spraw!

16 kwietnia 2024, Regulamin wyprzedaży garażowej.

Regulamin wyprzedaży garażowej SM Marokańska w Warszawie uchwalony przez Rade Nadzorczą w dniu 16.04.2024.

1. Impreza „wyprzedaż garażowa” organizowana jest wyłącznie dla mieszkańców Osiedla MAROKAŃSKA na jego terenie, który jest zarządzany/administrowany przez Spółdzielnię.

2. Uczestnikiem wyprzedaży jest każda osoba obecna na terenie wyprzedaży w czasie jej trwania.

3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji miejsca zamieszkania uczestnika wyprzedaży w razie wątpliwości co do uprawnienia do udziału w imprezie.

4. Wyprzedaż garażowa stanowi sprzedaż lub wymianę przedmiotów należących do majątku osobistego, który nie został nabyty w celu odsprzedaży, lecz spożytkowania w celach osobistych i nie nosi znamion działalności gospodarczej.

5. Spółdzielnia nie pośredniczy w transakcjach i nie ma z tego tytułu przychodów.

6. Mieszkańcy Osiedla MAROKAŃSKA, zarówno członkowie, jak i osoby niebędące członkami Spółdzielni tworzą swoje stanowiska z przedmiotami, które później mogą sprzedać lub wymienić ze swoimi sąsiadami.

7. Miejsce wydarzenia: wyprzedaż odbędzie się na terenie rekreacyjnym/boisku osiedlowym, co wiąże się z ograniczoną liczbą stanowisk do wyprzedaży garażowej.

8. Uczestnicy wyprzedaży aranżują stanowiska na ogrodzonym terenie rekreacyjnym, we własnym zakresie, na własnych karimatach, kocach, stolikach rozkładanych, tak by nie zniszczyć roślinności.

9. Przynoszone przedmioty mogą obejmować m.in. ubrania, zabawki, rośliny, książki, urządzenia elektroniczne. 10. Zachęcamy do przeprowadzania wymiany międzysąsiedzkiej, przy czym transakcje gotówką lub innymi metodami płatniczymi są dozwolone i dokonywane na odpowiedzialność uczestników.

11. Niesprzedane przedmioty będą zabrane przez właścicieli. Każdy uczestnik jest odpowiedzialny za pozostawienie miejsca wyprzedaży garażowej w czystym i nieuszkodzonym stanie.

12. Udział w wyprzedaży oznacza akceptację przez uczestników niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu boiska.

13. Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione lub zgubione ruchomości na terenie wyprzedaży i Osiedla.

14. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania wyprzedaży.

DODATKOWE INFORMACJE:

1. Stosownie do obowiązujących przepisów wyprzedaż garażowa nie może nosić znamion działalności gospodarczej przy jednoczesnym zastrzeżeniu, że poszczególne rzeczy zostaną sprzedane po upływie pół roku od końca miesiąca, w którym zostały nabyte, niepotrzebne będą jakiekolwiek rozliczenia z fiskusem. Z kolei sprzedaż przed upływem pół roku będzie źródłem przychodu z odpłatnego zbycia rzeczy, ale podatek nie wystąpi, jeśli kwota, za którą rzecz zostanie sprzedana będzie niższa od kwoty nabycia. (Interpretacja podatkowa Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 20 stycznia 2014 (IBPBII/1/415-959/13/ASz).

2. Poniżej znajdą Państwo listę fundacji i miejsc, które chętnie przyjmą nieużywane już przez Was przedmioty:

· Dzielnia Saska Kępa ul. Berezyńska 27 – używane rzeczy i żywność;

· Noclegownie przy ul. Kupieckiej 15, ul. Kaczorowej 39, ul. Myśliborskiej 53 – ubrania, kołdry itp.;

· Sklepy charytatywne np. Fundacja Sue Ryder – ubrania, książki, sklep charytatywny Kopalnia ul. Białostocka 9, Sklepowisko Warszawski sklep charytatywny ul. Bazyliańska 1;

· Punkt wymiany roślin, ul. Krokwi 36 (Białołęka) rośliny.

powrót...


Logowanie

Dostęp do dokumentów i forum mają tylko członkowie Spółdzielni.
Prosimy o zalogowanie:

login: hasło:

Zapomnialeś loginu lub hasła?