There are a lot of flash templates .
Dane kontaktowe

SM "MAROKAŃSKA"
ul. Afrykańska 3
03-966 Warszawa
email: sm@sm-marokanska.pl

Tel. biuro: 22 468 07 51,
biuro kom. 798 660 069
administrator osiedla
kom. 507 330 194
Prezes Zarządu
kom. 507 481 327
Z-ca Prezesa Zarządu
kom. 798 923 373


Odbierz bezpłatny zestaw torebek do sprzątania psich spraw!

23 maja 2019, Zawiadomienie o obradach WZC

Szanowni Państwo,

Na 14 czerwca zwołane zostało Walne Zgromadzenie Członków SM "Marokańska.

Materiały na zebranie będą dostępne na stronie oraz w biurze od
30 maja.

Porządek obrad:

 • 1.Otwarcie obrad
 • 2.Odczytanie listy pełnomocnictw
 • 3.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i Sekretarza
 • 4.Wybór Komisji wnioskowo-skrutacyjnej
 • 5.Wybór Komisji wyborczej
 • 6.Przyjęcie porządku obrad
 • 7.Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni za 2018 r.
 • 8.Sprawozdanie finansowe za 2018 r.
 • 9.Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2018 r. wraz z oceną sprawozdań Zarządu
 • 10.Dyskusja nad sprawozdaniami
 • 11.Podjęcie uchwał w sprawach:
 • a)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2018 r.
 • b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 r.
 • c)przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2018 r.
 • d) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Krzysztofowi Kalskiemu i Ryszardowi Urbanowi
 • e)określenie składu ilościowego Rady Nadzorczej na kadencję 2019-2022
 • 12.Wybór członków Rady Nadzorczej wraz z głosowaniem i ogłoszeniem wyników wyborów na podstawie protokołu Komisji Wyborczej. Stwierdzenie wyników wyborów uchwałą.
 • 13.Omówienie i podjęcie uchwał w sprawie:
 • a)wyrażenia zgody na sprzedaż 1/4 udziałów w działce 10/25
 • b)wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności działki 10/10 oraz wyrażenia zgody na jej sprzedaż w udziale ¼ (nowy nr działki 10/234 zgodnie z decyzją Urzędu Miasta nr 154/2019)
 • 14.Omówienie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów w działce drogowej nr 10/91 zgodnie z wyceną.
 • 15.Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów w działce nr ew. 4/208 przy stacji trafo oraz prowadzenie inwestycji.
 • 16.Wolne wnioski
 • 17.Sprawozdanie Komisji wnioskowo-skrutacyjnej i zamknięcie obrad.


Walne Zgromadzenie Członków
14 czerwca 2019 r., godz. 18:30
DOM Kultury "ORION"
ul. EGIPSKA 7

Serdecznie zachęcamy do udziału w obradach.

powrót...


Logowanie

Dostęp do dokumentów i forum mają tylko członkowie Spółdzielni.
Prosimy o zalogowanie:

login: hasło:

Zapomnialeś loginu lub hasła?