There are a lot of flash templates .
Dane kontaktowe

SM "MAROKAŃSKA"
ul. Afrykańska 3
03-966 Warszawa
email: sm@sm-marokanska.pl

Tel. biuro: 22 468 07 51,
biuro kom. 798 660 069
administrator osiedla
kom. 507 330 194
Prezes Zarządu
kom. 798 923 373


Odbierz bezpłatny zestaw torebek do sprzątania psich spraw!

23 maja 2019, Zawiadomienie o obradach WZC

Szanowni Państwo,

Na 14 czerwca zwołane zostało Walne Zgromadzenie Członków SM "Marokańska.

Materiały na zebranie będą dostępne na stronie oraz w biurze od
30 maja.

Porządek obrad:

 • 1.Otwarcie obrad
 • 2.Odczytanie listy pełnomocnictw
 • 3.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i Sekretarza
 • 4.Wybór Komisji wnioskowo-skrutacyjnej
 • 5.Wybór Komisji wyborczej
 • 6.Przyjęcie porządku obrad
 • 7.Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni za 2018 r.
 • 8.Sprawozdanie finansowe za 2018 r.
 • 9.Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2018 r. wraz z oceną sprawozdań Zarządu
 • 10.Dyskusja nad sprawozdaniami
 • 11.Podjęcie uchwał w sprawach:
 • a)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2018 r.
 • b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 r.
 • c)przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2018 r.
 • d) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Krzysztofowi Kalskiemu i Ryszardowi Urbanowi
 • e)określenie składu ilościowego Rady Nadzorczej na kadencję 2019-2022
 • 12.Wybór członków Rady Nadzorczej wraz z głosowaniem i ogłoszeniem wyników wyborów na podstawie protokołu Komisji Wyborczej. Stwierdzenie wyników wyborów uchwałą.
 • 13.Omówienie i podjęcie uchwał w sprawie:
 • a)wyrażenia zgody na sprzedaż 1/4 udziałów w działce 10/25
 • b)wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności działki 10/10 oraz wyrażenia zgody na jej sprzedaż w udziale ¼ (nowy nr działki 10/234 zgodnie z decyzją Urzędu Miasta nr 154/2019)
 • 14.Omówienie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów w działce drogowej nr 10/91 zgodnie z wyceną.
 • 15.Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów w działce nr ew. 4/208 przy stacji trafo oraz prowadzenie inwestycji.
 • 16.Wolne wnioski
 • 17.Sprawozdanie Komisji wnioskowo-skrutacyjnej i zamknięcie obrad.


Walne Zgromadzenie Członków
14 czerwca 2019 r., godz. 18:30
DOM Kultury "ORION"
ul. EGIPSKA 7

Serdecznie zachęcamy do udziału w obradach.

powrót...


Logowanie

Dostęp do dokumentów i forum mają tylko członkowie Spółdzielni.
Prosimy o zalogowanie:

login: hasło:

Zapomnialeś loginu lub hasła?