There are a lot of flash templates .
Dane kontaktowe

SM "MAROKAŃSKA"
ul. Afrykańska 3
03-966 Warszawa
email: sm@sm-marokanska.pl

Tel. biuro: 22 468 07 51,
biuro kom. 798 660 069
administrator osiedla
kom. 507 330 194
Prezes Zarządu
kom. 507 481 327
Z-ca Prezesa Zarządu
kom. 798 923 373


Odbierz bezpłatny zestaw torebek do sprzątania psich spraw!

22 maja 2019, Posiedzenie Rady Nadzorczej

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 maja (poniedziałek) o godz. 20:00 odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej.

Planowany porządek obrad:

 • 1.Otwarcie posiedzenia
 • 2.Zatwierdzenie porządku obrad
 • 3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady
 • 4.Omówienie wykonania uchwał Rady
 • 5.Badanie sprawozdania finansowego za rok 2018
 • 6.Omówienie przyszłego WZ Członków spółdzielni
 • 7.Omówienie i badanie aktualnej sytuacji prawnej i finansowej, w tym:
 • a)aktualny stan finansów: szczegółowa analiza przychodów i kosztów od początku roku, stan należności, stan zadłużenia członków, stan zobowiązań, stan funduszy
 • b)windykacja należności
 • c)egzekucje komornicze
 • d)sprawy członkowskie
 • e)sprawa nieruchomości sklepowej i wynajmu lokalu użytkowego
 • f)sprawy przekształceń własnościowych
 • g)sprawy pomieszczeń po węzłach
 • h)inne sprawy prawne i sądowe w toku
 • 8.Omówienie stanu infrastruktury osiedla, w tym:
 • a)sprawa fotowoltaiki,
 • b)sprawa zagospodarowania działki przy ul. Libijskiej
 • c)sprawa monitoringu osiedlowego
 • d)stan zieleni
 • e)stan chodników i ulic
 • f)zagospodarowanie nieruchomości wspólnych
 • g)inne sprawy
 • 7.Omówienie stanu bezpieczeństwa na osiedlu
 • 9.Omówienie sprawy związanej z powołaniem zarządu Spółdzielni
 • 10.Wolne wnioski
 • 11.Zamknięcie posiedzenia


powrót...


Logowanie

Dostęp do dokumentów i forum mają tylko członkowie Spółdzielni.
Prosimy o zalogowanie:

login: hasło:

Zapomnialeś loginu lub hasła?