There are a lot of flash templates .
Dane kontaktowe

SM "MAROKAŃSKA"
ul. Afrykańska 3
03-966 Warszawa
email: sm@sm-marokanska.pl

Tel. biuro: 22 468 07 51,
biuro kom. 798 660 069
administrator osiedla
kom. 507 330 194
Prezes Zarządu
kom. 507 481 327
Z-ca Prezesa Zarządu
kom. 798 923 373


Odbierz bezpłatny zestaw torebek do sprzątania psich spraw!

18 października 2017, Posiedzenie Rady Nadzorczej

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 23 października (poniedziałek) o godz. 20:30 odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej.

Planowany porządek obrad:

 • 1.Otwarcie posiedzenia
 • 2.Zatwierdzenie porządku obrad
 • 3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady
 • 4.Omówienie wykonania uchwał Rady
 • 5.Informacja o działalności Zarządu i informacja o aktualnej sytuacji prawnej i finansowej oraz ich omówienie, w tym:
 • a)aktualny stan finansów, analiza przychodów i kosztów za ostatni miesiąc i od początku roku wg podziału na całość spółdzielni oraz marokańska 2S, stan zadłużenia członków, stan zobowiązań, stan funduszu udziałowego, zasobowego, wkładów budowlanych, na remonty zasobów mieszkaniowych, innych funduszy
 • b)windykacja należności
 • c)egzekucje komornicze
 • d)sprawy członkowskie
 • e)sprawa wynajmu lokalu użytkowego
 • f)sprawy dotyczące lokali użytkowych w budynku wielorodzinnym
 • g)sprawy przekształceń własnościowych
 • h)sprawy przegrodzeń
 • inne sprawy prawne i sądowe w toku
 • 6.Omówienie stanu infrastruktury osiedla, w tym:
 • a)wymiana oświetlenia chodnikowo-ulicznego
 • b)rozbudowa monitoringu osiedlowego
 • c)stan zieleni
 • d)sieć światłowodowa
 • e)stan chodników i ulic, interwencja w sprawie kałuż na jezdniach
 • f)stan nieruchomości wielorodzinnej
 • g)zagospodarowanie nieruchomości wspólnych, naprawa alejek w lasku, dokończenie zagospodarowywania boiska- usunięcie karp, nawiezienie ziemi, przygotowanie dojścia do furtki, ławki, stojak na rowery, ujednolicenie oświetlenia, naprawa ławki przy stacji trafo
 • h)sprawa ekranu akustycznego wzdłuż wału
 • i)sprawa fotowoltaiki
 • j)przeglądy gazowe i kominowe
 • k)inne sprawy
 • 7.Omówienie stanu bezpieczeństwa na osiedlu
 • 8.Wolne wnioski
 • 9.Zamknięcie posiedzenia


powrót...


Logowanie

Dostęp do dokumentów i forum mają tylko członkowie Spółdzielni.
Prosimy o zalogowanie:

login: hasło:

Zapomnialeś loginu lub hasła?