There are a lot of flash templates .
Dane kontaktowe

SM "MAROKAŃSKA"
ul. Afrykańska 3
03-966 Warszawa
email: sm@sm-marokanska.pl

Tel. biuro: 22 468 07 51,
biuro kom. 798 660 069
administrator osiedla
kom. 507 330 194
Prezes Zarządu
kom. 507 481 327
Z-ca Prezesa Zarządu
kom. 798 923 373


Odbierz bezpłatny zestaw torebek do sprzątania psich spraw!

22 czerwca 2017, Posiedzenie Rady Nadzorczej

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że dnia 29 czerwca (czwartek) o godz. 20:00 odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej.

Planowany porządek obrad:

 • 1.Otwarcie posiedzenia
 • 2.Zatwierdzenie porządku obrad
 • 3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady
 • 4.Omówienie wykonania uchwał Rady
 • 5.Omówienie przeprowadzonego WZC
 • 6.Informacja o działalności Zarządu i informacja o aktualnej sytuacji prawnej i finansowej oraz ich omówienie, w tym:
 • a)aktualny stan finansów
 • b)windykacja należności
 • c)egzekucje komornicze
 • d)sprawy członkowskie
 • e)sprawa wynajmu lokalu użytkowego
 • f)koszty działalności spółdzielni i zarządu nieruchomościami wielorodzinnymi
 • g)sprawy dotyczące lokali użytkowych w budynku wielorodzinnym
 • h)inne sprawy prawne i sądowe w toku
 • 7.Omówienie stanu infrastruktury osiedla, w tym:
 • a)wymiana oświetlenia chodnikowo-ulicznego
 • b)rozbudowa monitoringu osiedlowego
 • c)stan zieleni
 • d)sieć światłowodowa
 • e)stan chodników i ulic
 • f)stan nieruchomości wielorodzinnych
 • g)inne sprawy
 • 8.Omówienie stanu bezpieczeństwa na osiedlu
 • 9.Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyłączne nabycie przez Zarząd w imieniu Spółdzielni Mieszkaniowej Marokańska prawa użytkowania wieczystego do działek ew. o nr: 93, 94, 95, 4/223 oraz zniesienia istniejącego współużytkowania i współwłasności
 • 10.Wolne wnioski
 • 11.Zamknięcie posiedzenia


powrót...


Logowanie

Dostęp do dokumentów i forum mają tylko członkowie Spółdzielni.
Prosimy o zalogowanie:

login: hasło:

Zapomnialeś loginu lub hasła?